Humitat per Capil·laritat

Què és la humitat per capil·laritat i per què apareix?

La capil·laritat és un fenomen natural que es produeix quan l’aigua, juntament amb les sals minerals procedents del subsòl, és absorbida pels capil·lars (porus) dels materials de construcció. Quan aquests arriben al seu punt de saturació, és a dir, ja no poden absorbir més aigua ni sals minerals es produeix la humitat per capil·laritat.

Aquest procés ascendent, també denominat “atracció capil·lar” apareix habitualment en edificacions antigues on no existeix un bon aïllament entre la fonamentació i les parets exteriors. En el cas de les parets interiors es deu al fet que el forjat no presenta un correcte aïllament amb el terreny. En edificis de nova construcció no és tan habitual trobar problemes d’humitat per capil·laritat i, si es donés el cas, seria per defectes de la construcció.

Problemes associats a la humitat per capil·laritat

  • Deteriorament de la pintura, paper pintat, guix, sòcol i/o en alguns casos presència de floridura. Els desperfectes nomenats apareixen en la paret des del  terra fins a una altura d’1,20m. En casos excepcionals la humitat en les parets pot arribar fins els 2m.
  • Aparició de sals higroscòpiques (salnitre).
  • Desperfectes en el parquet, mobiliari, marcs de les portes…
  • Males olors.
Hydotec le ofrece la mejor solución para las humedades por capilaridad en viviendas
Las humedades por capilaridad provocan deterioro y desperfectos en las paredes del hogar
Las humedades por capilaridad son más habituales en edificaciones antiguas
Hydrotec garantiza sus tratamientos contra la humedad por capilaridad durante 30 años

Solució per les humetats per capi·laritat: Injeccions de resina o gel

Per eliminar la humitat per capil·laritat la solució consisteix en impermeabilitzar interiorment els murs afectats, que no estan soterrats, aturant el ascens d’humitat per els mateixos. Mitjançant un sistema de perforacions s’injecta una solució de resines, en forma aquosa o en gel, que garanteixen l’absoluta estanqueïtat de la humitat ascendent. Aquest procés es repeteix en tota la base del mur afectat però sense arribar a traspassar el seu costat oposat.

Hydrotec li ofereix una rehabilitació immediata desprès d’efectuar el tractament amb morter macroporós (draining) la funció del qual és deixar transpirar la humitat de les parets tractades.

Hydrotec elimina las humedades por capilaridad con inyecciones de resina o gel
Hydrotec elimina las humedades por capilaridad mediante tratamientos con mortero macroporoso (draining)

Garantia dels tractaments d’Hydrotec

Hydrotec, especialistes en humitats, garanteix els tractaments contra la humitat per capil·laritat durant 30 anys.

En cas de tenir humitat per capil·laritat contacti amb nosaltres a través del formulari o telèfon gratuït 900 10 10 77.