POLÍTICA DE PRIVACITAT2020-07-14T09:24:43+01:00

Política de Privacitat

Coresponsables del tractament

Els Coresponsables del tractament de les dades recollides per mitjà d’aquest lloc web són:

 • HYDRODRY, S.L. (en endavant, “HYDRODRY” o “Corresponsables”)
 • Pol. Ind. Molí d’en Xec, nau 13, 08291 Ripollet (Barcelona)
 • info@hydrotec.cat
 • +34 935 843 379

 

 • HYDROTEC TRATAMIENTOS ANTIHUMEDAD, S.L. (en endavant, “HYDROTEC” o “Corresponsables”)
 • C/ Tomás Redondo, 3 1º-2ª, Edif. LUARCA, 28033 Madrid
 • info@hydrotec.es
 • +34 911 196 342

Finalitats del tractament

Les dades personals de l’usuari d’aquest lloc web es tractaran per a les següents finalitats:

 • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat s’han de conservar fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari.
 • Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis, productes i novetats dels Corresponsables. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari.

Les dades personals dels interessats que són tractats pels Corresponsables, es tractaran per a les següents finalitats:

 • Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la subscripció de propostes o contractes vinculants. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és: a) en relació al propi Client, l’execució de el present acord; b) en relació a les persones de contacte, l’interès legítim dels Corresponsables a contactar amb el Client per mitjà d’aquelles.
 • Per poder dur a terme la correcta prestació el servei d’acord amb l’execució del contracte subscrit i a la facturació de les quantitats degudes. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació de negoci i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’execució de l’acord subscrit.
 • Per poder mantenir-lo informat sobre els productes, serveis i novetats dels Corresponsables sol·licitats a la contractació dels serveis dels Corresponsables. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’interessat retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de la persona interessada.
 • Poder atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’interessat. Les dades tractades amb aquesta finalitat s’han de conservar fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és l’interès legítim dels Corresponsables a atendre les sol·licituds dels interessats.
 • Poder atendre peticions d’ocupació i de permetre optar a un lloc de treball. S’eliminen els currículums rebuts un cop transcorreguts 2 anys des de la seva recepció. La base jurídica per dur a terme el tractament de les dades de l’interessat és l’interès legítim dels Corresponsables a donar resposta a la seva sol·licitud d’ocupació.

Destinataris de dades

Les dades podran comunicar-se a Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals, entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments, així com a les següents categories d’encarregats: proveïdors de programari (comunicacions, hosting, ofimàtica, gestió), i proveïdors de serveis (informàtica, màrqueting, rrhh, disseny, assessoria). Aquests encarregats poden estar ubicats als Estats Units i adherits a Privacy Shield – Decisió (UE) 2016/1250 de la Comissió, de 12 de juliol del 2016.

Drets dels interessats

L’Usuari pot exercir davant els Corresponsables els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició. De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

En tot cas, per a l’exercici d’aquests drets l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a Pol. Ind. Molí d’en Xec, nau 13, 08291 Ripollet (Barcelona), o a l’adreça de correu electrònic info@hydrotec.cat.