Qui paga les humitats per capil·laritat · Comunitats de veïns

Humitats, Sin categorizar, Tractaments

Ja vam veure en el nostre últim article sobre la humitat per capil·laritat qualsevol immoble que tingui contacte directe amb el sòl és susceptible de patir-la. Com cal suposar, els pisos baixos són els principals afectats, i moltes vegades, són els únics immobles perjudicats de la seva comunitat. Això a vegades complica el que la resta de veïns vulgui fer-se càrrec. Per això, en aquest article veurem el que indica la llei sobre qui paga les humitats per capil·laritat.

Qui paga les humitats per capil·laritat

En aquest sentit la llei és força clara, tot el que afecta o depèn de l’estructura general de l’edifici com: baixants, instal·lacions generals d’il·luminat o electricitat, preses de terra, parallamps, canonades, o com en el cas que tractem humitats per capil·laritat o filtració, són despeses que ha d’assumir la comunitat de veïns.

El cas de la humitat per condensació, en canvi, és una mica més complex. Però si el motiu de la humitat és un mal estat o insuficient aïllament de la façana estarem de nou parlant d’estructura general, amb el que la responsabilitat econòmica recauria també en la comunitat.

Encara que els únics afectats sovint són només els baixos: soterranis, garatges o trasters… hauríem d’entendre que la humitat pot resultar un problema greu que afecti l’estructura de l’edifici. Per això convé actuar al més aviat possible.

Com procedir si detectes humitat en el teu pis, traster o garatge

El primer que has de fer si detectes humitat en les teves parets és consultar amb un especialista que et permeti determinar la causa que l’origina. Si la humitat prové d’una mala impermeabilització de la façana o és per capil·laritat hem d’avisar a l’administrador de la finca o en defecte d’això al president de la comunitat perquè ho solucioni.

Si la reparació requereix una intervenció urgent (afecti l’habitabilitat de l’immoble o pugui provocar danys a tercers) l’administrador, o president, pot procedir informant immediatament després a la resta de veïns.

Que passa si la humitat és per condensació

Si la complicació ve derivada d’humitat per condensació i no radica en la façana, el propietari haurà d’assumir el cost de la reparació. Això sempre que no estiguem parlant d’un habitatge de nova construcció.

En el cas que es tracti d’un pis/casa nous, haurem de comprovar si entra dins del període de garantia del promotor (sol ser d’uns cinc anys).

Si fos així per mitjà de la comunitat o de l’administrador de finques podrem reclamar al promotor. Si no hi ha consens, també es pot reclamar de manera individual.

La nostra recomanació és la de sempre fer reclamacions mitjançant burofax, per a deixar constància escrita.

Com veus, tot passa primer per determinar la causa que origina les humitats, i per a un correcte diagnòstic del problema necessitaràs l’ajuda d’un professional qualificat.

Hydrotec – Diagnostiquem i tractem de manera eficient les humitats

Els experts en humitats de Hydrotec visitaran l’immoble, efectuaran un diagnòstic i determinaran quina és la solució contra les humitats.

No dubtis a consultar-nos. Tenim més de vint-i-cinc anys d’experiència en el tractament contra la humitat. I sigui aquesta per capil·laritat, filtració o condensació els nostres tractaments ofereixen fins a trenta anys de garantia.

Notícies relacionades

Contacte

Demana ara el teu pressupost sense compromís