Humitats per Condensació

La humitat per condensació es crea quan hi ha un excés de vapor d’aigua en l’ambient i aquest passa d’un estat gasós a un estat líquid en contactar amb una superfície freda.

Com més vapor d’aigua en l’ambient hi hagi en l’interior de l’habitatge, més condensació es formarà.

Hydrotec humedad condensación

Efectes de la humitat per condensació a casa.

Un dels principals efectes associats a la humitat per condensació és l’aparició de floridura. Aquest fong prolifera més fàcilment en materials que són porosos (com el guix) o en zones on l’aire no circula suficientment.

El color habitual de la floridura és el negre. Les taques d’humitat per condensació les podem trobar en les cantonades de les habitacions, en banys amb ventilació insuficient, al voltant de les finestres, darrere o dins d’armaris o a les zones més fredes de les parets i sostres.

A llarg termini, la floridura pot tenir efectes nocius sobre la salut ja que pot causar malalties pulmonars (asmes o al·lèrgies) i/o cefalees. Els col·lectius més vulnerables a la floridura són les persones amb sensibilitat al·lèrgica, bebès i ancians. Per tant, si observem fongs a casa significarà que hi ha una mala qualitat de l’aire interior i ens serà perjudicial.

Un altre efecte típic de la humitat per condensació és el baf en els vidres i tancaments d’alumini. Produït pel xoc tèrmic, aquest efecte és més perceptible a l’hivern que a l’estiu a causa de que la temperatura de l’exterior és molt més baixa que la temperatura de l’interior. D’allí que sigui usual veure les finestres amb baf en els vidres o fins i tot plorant.

Hydrotec humedad condensación
Hydrotec humedad por condensación

A més, amb un grau d’humitat alt a l’interior de l’habitatge, el confort tèrmic és menor, i per tant tindrem més sensació de fred.

Causes de la humitat per condensació i de l’aparició de floridura.

Les causes de la humitat per condensació són principalment quatre:

• La producció excessiva d’humitat dins de casa (cuinar, planxar, dutxar-nos, dormir, respirar, etc.)
Ventilació inexistent o insuficient.
Contrast tèrmic de l’interior a l’exterior de l’habitatge.
• Tenir una casa molt hermètic.

L’aparició de la condensació pot ser degut a la combinació de diverses de les causes anterior, no solament una d’elles. Posem un exemple explicatiu. Imaginem que augmentem la família amb l’arribada d’un nounat i just es decideix canviar les finestres per unes més eficients. Pot ser que l’any passat no hi hagués problemes d’humitat, però just aquest hivern comença a veure’s floridura en les parets. El nouvingut implica canvis en la rutina (més dutxes, més planxa, respirar, etc.) i les finestres instal·lades aporten més hermeticitat en l’habitatge. Així doncs, els nous canvis en l’habitatge provoquen condensació.

Com solucionar problemes de condensació en un habitatge: Sistema de ventilació mecànica per insuflació.

La instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica per insuflació constitueix una solució eficaç i econòmica als problemes tenaços de les humitats per condensació i la floridura a casa.

El funcionament d’aquest sistema consisteix a recollir aire de l’exterior per insuflar-lo  (prèviament escalfat i filtrat) a l’interior de l’habitatge. El que aconseguim és que l’aire estigui en constant moviment per impedir que es condensi i tinguem un bon confort tèrmic. A més a més treballa de forma automàtica, el que permet autoregular-se segons les necessitats de cada habitatge i de les condicions ambientals del exterior.

Un altre avantatge és que facilita l’expulsió eficaç de radó cap a l’exterior dels soterranis i habitacions. Els resultats estan garantits.

En Hydrotec comptem amb diferents sistemes de ventilació mecànica per eliminar la humitat per condensació. Depenent del grau d’humitat i la quantitat de m3 de aire de les estances afectades, els nostres tècnics li proposaran la solució més efectiva i més econòmica.

Models de sistema de ventilació mecánica

Sistema de ventilació VMI Urban

Hydrotec ventilación forzada VMI Urban

Sistema de ventilació AirMix

Sistema de ventilación AirMix

Sistema de ventilació VDF66

Hydrotec sistema ventilación VDF66

Sistema de ventilació VMI

Sistema de ventilación VMI

Sistema de ventilació VDF73

Hydrotec sistema ventilación VDF73