Productes antihumitat

El primer pensament que passa per la ment quan apareix la humitat a casa és saber com eliminar-la. Una vegada detectat l’origen y el tipus d’humitat, el següent pas és trobar la solució més adequada.

Existeixen diversos productes antihumitat que, malgrat prometen eradicar el problema, no són efectius a llarg termini. A continuació us mostrem els més comuns:

Deshumidificadors

Deshumidificador no evita la humedad

Dispositiu electrònic que ajuda a reduir la humitat ambiental fent que aquesta es condensi en petites gotes d’aigua que es recullen en el seu dipòsit intern.

Principals inconvenients:

  • Limitada capacitat del dipòsit. És necessari, per tant, buidar sovint el seu contingut, sinó aquests aparells antihumitat deixen de funcionar automàticament fent aparèixer de nou el nivell d’humitat ambiental originari.
  • Tenir un deshumidificador per cada habitació afectada.
  • Elevat consum energètic.

Descobreix perquè els deshumidificados no són la solució definitiva 

Absorbidors d’humitat

Absorbedor de humedadRecipient de plàstic la funció del qual és absorbir la humitat ambiental mitjançant les sals de Clorur de Cautxú que conté. En contactar amb la humitat provoca que les sals es transformin en líquid dipositant-se en la part inferior del recipient.

A causa del seu limitat emmagatzematge, l’absorbidor d’humitat no és apte per a totes les estances, sinó que està ideat per cobrir espais molt més reduïts, tals com, petits rebosts o armaris de paret.

D’igual manera que en els deshumidificadors, el buidatge del dipòsit és freqüent, com també el recanvi de les sals. Si existeix un excés d’humitat continu i reiterat  fa que aquests productes antihumitat siguin insuficients, al mateix temps que ens compromet a adquirir nous recanvis a curt termini.

Pintura antihumitat o antifloridura

Pintura antihumedad

S’aplica a les parets amb problemes d’humitat per reforçar-les i “maquillar” la floridura existent.

Amb el pas del temps la humitat torna a sorgir, ja que aquesta pintura permet evaporar l’aigua de la paret però no fa desaparèixer les sals minerals (salnitre) responsables del deteriorament en la pintura. Per tant podem dir que es tracte d’un tractament temporal.

Per a més informació sobre aquest producte llegir l’article: pintura antihumitat, pèrdua de diners i temps.

Plaques de guix laminat antihumitat

Productos antihumedadPopularment conegut com Pladur, el guix laminat específic per a tractar la humitat es caracteritza per contenir additius hidrofugants que eviten que traspassi a la cara exterior. Aparentment la humitat desapareix però en el seu interior perpetua. La vida de la placa depèn del grau d’humitat.

A major rang d’humitat, menys temps trigarà a aparèixer en el guix laminat. El muntatge tampoc ajuda a controlar-la, ja que les perforacions per subjectar les plaques de guix amb les motllures són una via de fuita suficient.

En conclusió ocultem el problema sense solucionar-lo d’arrel.

Morters higroscòpics

Productos antihumedadSolució econòmica per treure la humitat per capil·laritat. En primer lloc se saneja la paret afectada per acabar arrebossant-la. A simple vista aplaquem el problema però la humitat, com a líquid, busca sempre una sortida. Com a conseqüència apareixerà als voltants de la zona no tractada. Us deixem amb una imatge que il·lustra l’explicació.

Les humitats requereixen d’un tractament específic. El nostre equip d’especialistes  realitzarà un diagnòstic del problema totalment gratuït i sense compromís.  No esperi més i  contacti amb nosaltres.