Humitats per Filtració

Per què apareixen les humitats per filtració?

La humitat per filtració es produeix per la transferència del sòl exterior al mur o paret de la l’habitatge, per falta de drenatge o per la deficient impermeabilització. Aquest tipus d’humitat a casa és molt característica ja que es troba en murs que estan soterrats totalment o parcialment, com es el cas de baixos, soterranis o pàrquings.

Problemes de la humitat per filtració

  • Deteriorament de les parets.
  • Major sensació de fred. Com a conseqüència, la despesa en calefacció augmentarà per mitigar el problema.
  • Filtracions d’aigua en pàrquings o soterranis.
  • Bombament del revestiment ceràmic.
  • Floridura en el mobiliari. Exemple: armaris de paret, capçals de llit…
Las humedades por filtración en casa son muy comunes en bajos, sótanos y parkings
La humedad por filtración provoca deterioro en las paredes y mayor sensación de frío

Solució: Sistema d’Encubat o Cuvelage

El sistema d’Encubat o Cuvelage es basa en l’aplicació de morters tècnics, additivats i reforçats amb fibres.
Una vegada decapada en profunditat la cara de la paret, s’aplica un pont d’adherència seguit del morter tècnic. D’aquesta forma s’aconsegueix l’estanqueïtat de la humitat existent en el trasdós.

Si el mur es troba parcialment soterrat, es combinarà amb el sistema d’injecció de resines o gel que ajudarà a cristal·litzar el mur.

Hydrotec elimina las humedades por capilaridad mediante el sistema de Encubado o Cuvelage
Hydrotec soluciona sus problemas de humedad por filtración y le ofrece una garantía de 10 años

Garantia de 10 anys

La protecció de les parets enterrades sota el nivell del sòl està garantida per 10 anys.

Si pateix d’aquest tipus d’humitat no esperi més i contacti amb el nostre equip de professionals.