Tipus d’humitats a casa

Depenent del grau d’afectació i del tipus d’humitat que pateix en el seu habitatge, les conseqüències de la humitat a casa poden ser molt perjudicials.

Els problemes derivats de la humitat estructural poden ser realment greus. Una paret amb problemes severs d’humitats perd un 50% del seu poder de càrrega, la qual cosa pot convertir-se en una seriosa amenaça. En casos molt extrems pot arribar a l’enderrocament de l’habitatge.

No obstant això, la humitat no solament afecta a la deterioració visible de l’habitatge sinó a la salut de les persones que l’habiten.

Li convidem a seguir llegint per saber distingir els tipus d’humitats a casa i així poder abordar el seu problema al més aviat possible.

Tipus d’humitats a casa

Existeixen tres tipus de humitats a casa. Els principals efectes que es poden veure estan detallats a la següent il·lustració.

Hydrotec tipos de humedades en casa

En el bany, el dormitori i la cuina podem observar humitat per condensació. Els efectes més destacats són la floridura en les cantonades de les parets i el baf en els vidres de les finestres i/o miralls.

En el menjador veiem com la humitat per capil·laritat puja per les parets des del sòl. Els desperfectes en la pintura i el revestiment deteriorat són els efectes habituals, juntament amb el salnitre.

Finalment, en el garatge i el soterrani trobem la humitat per filtració lateral. Aquest tipu d’humitat solament es troba en parets que estan totalment enterrades.

Perquè pugui entendre aquests tipus d’humitats, a continuació, s’explicarà d’un en un què són, quins efectes pot trobar i com pot solucionar-los.

Humitat per condensació

¿Què és la humitat per condensació?

Quan existeix un elevat percentatge de vapor d’aigua en l’ambient i aquest entra en contacte amb una superfície freda, es produeix el fenomen nomenat condensació. La humitat per condensació és més freqüent a l’hivern que a l’estiu, ja que la temperatura de l’interior d’un habitatge és més alta que la de l’exterior i per tant el contrast tèrmic fa que aquest fenomen estigui més present en aquestes dates.

Causes i efectes de la humitat per condensació

Les causes més comunes de l’aparició de la humitat per condensació:

• No haver-hi una correcta ventilació de l’habitatge.
• Contrast tèrmic entre l’interior de l’habitatge i l’exterior.
• El nostre dia a dia, com cuinar, planxar, respirar, dutxar-nos provoca una producció excessiva d’humitat dins de la casa.
• Tenir un habitatge molt hermètic que impedeixi la correcta ventilació.

Hydrotec-tipos-humedades-condensacion

Els efectes més característics:

• Floridura: La floridura sovint apareix en forma de taques de color verd, marró o negre. Ho trobem en les cantonades de les habitacions, banys sense ventilació, al voltant de les finestres, darrere o dins dels mobles, etc.
Els ancians, els bebès i persones que pateixen al·lèrgies o problemes respiratoris, són els col·lectius més vulnerables a la floridura. Per aquest motiu és important eliminar-ho al més aviat possible.

Per eliminar la floridura de forma casolana pot llegir: Com Eliminar La Floridura, Un Problema De la Humitat Per Condensació.

• Baf en els vidres: Sobretot a primera hora del matí. El vidre és un dels materials més freds de les habitacions d’allí que el vapor d’aigua de l’ambient en entrar en contacte amb la superfície freda del vidre es transformi ràpidament en gotes. Pot veure fàcilment com ploren els vidres o es formen bassals sota les finestres.

Eliminar humitat per condensació

Li hem deixat amb un article que li permet eliminar la floridura de forma casolana, però per desgràcia els seus resultats no són permanents. Si netegem la floridura amb lleixiu visiblement desapareix, però al no eliminar la seva arrel aquest tornarà a manifestar-se.

Una solució definitiva pels qui ja hagin provat aquests trucs i no hagin funcionat és instal·lar un sistema de ventilació forçada.

De forma automàtica, aquest sistema insufla aire (filtrat i preescalfat) a l’interior de l’habitatge així s’aconsegueix eliminar la condensació i per tant els seus efectes.

Humitat per capil·laritat

Hydrotec tipos humedades en casa capilaridad

¿Què és la humitat per capil·laritat?

Trobem aquest tipus d’humitat en edificis antics on no existeix un bon aïllament entre les parets exteriors i la fonamentació.

La capil·laritat no deixa de ser un fenomen natural on l’aigua procedent del subsòl, juntament amb les sals minerals comença a recórrer un camí ascendent pels capil·lars dels materials de construcció. L’ascens per les parets arriba normalment a una altura de 50 cm, però podem trobar casos que arriben a 1,20 m d’altura.

Efectes de la humitat per capil·laritat

Els efectes més representatius es troben en les parets:

• Pintura bufada.
• El revestiment i el guix pot desprendre’s o estar bombat.
• Aparició de salnitre (salis higroscòpiques).
• Mobles deteriorats per la part posterior.
• Sensació de fred a les habitacions afectades.
• Males olors.
• En alguns casos podem veure floridura en les parets.

Com comentàvem tots aquests efectes els trobem per sobre dels sòcols i no superen els 1,20m d’altura.

Eliminar humitat per capil·laritat

Els murs que no estiguin enterrats se li aplica el tractament d’injecció de gel. Amb aquesta solució creem una barrera que evita que la humitat ascendeixi des del sòl cap amunt.

Perquè tingui al més aviat possible les parets llestes oferim una rehabilitació immediata. Consisteix en aplicar un morter macroporoso que permet transpirar la humitat excedent de les parets ja tractades.

Humitat per filtració

¿Què és la humitat per filtració?

La humitat per filtració sorgeix en parets que estan enterrades i no estan ben impermeabilitzades o no tenen un bon drenatge. Aquestes parets poden estar totalment enterrades, com els garatges o parcialment, com alguns soterranis.

Efectes de la humitat per filtració

Els efectes d’aquest tipus d’humitat són semblats als de la capil·laritat. La diferència és que aquests efectes els podem trobar en tota la paret.

• Pintura bufada.
• El revestiment deteriorat
• Aparició de salnitre (salis higroscòpiques).
• Vies d’aigua
• Sensació de fred.
• Males olors.

Hydrotec tipos humedades en casa filtración

Eliminar humitat per filtració

Quan en el costat oposat de la paret hi ha terra necessitem aplicar un morter específic per poder retenir aquesta humitat. Amb aquest propòsit es decapa la cara vista de la paret per poder aplicar el morter tècnic. En canvi, si existeixen parets parcialment enterrades serà necessari la combinació del tractament d’injecció de gel.

Si volgués més informació, li animem a seguir llegint el nostre blog. Allí trobarà tot d’articles relacionats amb els tres tipus d’humitats, trucs casolans, consells i molt més.

Sol·liciti sense compromís un diagnòstic gratuït!

900 10 10 77