Com eliminar les humitats per filtració?

Humitats, Tractaments

Les humitats per filtració afecten moltes llars. Aquest tipus d’humitat es produeix a conseqüència de la transferència excessiva d’aigua de l’exterior al mur o a la paret de l’habitatge, normalment a causa d’una impermeabilització insuficient.

Les humitats per filtració es caracteritzen per causar la deterioració accelerada de les parets, el bombament del revestiment (morter, guix, ceràmica etc…) i fins i tot l’aparició de floridura en el mobiliari de casa (pot aparèixer en armaris de paret, en els capçals del llit…).

A l’hora, pot arribar a provocar un augment sensació de fred que impliqui un increment de la despesa energètica en calefacció per a tractar de suavitzar el problema.

Per a acabar amb les humitats per filtració és necessari recórrer a un sistema d’encubat o cuvelage. Aquesta solució es basa a aplicar morters tècnics, aditivados i reforçats amb fibres.

Una vegada s’ha decapat la cara de la paret afectada, s’aplica un pont d’adherència per a poder col·locar finalment el morter tècnic. D’aquesta manera, és possible estancar les humitats per filtració presents en el extradós.

No obstant això, en cas que el mur estigui semisoterrat, es procedirà a combinar el sistema d’encubat amb un sistema d’injecció de resines. Aquesta tècnica consisteix a impermeabilitzar l’interior dels murs afectats mitjançant la injecció d’una solució de resines que contribueixi a estancar l’ascens de la humitat.

A Hydrotec som experts en tractaments per a solucionar les humitats per filtració. A més, oferim una garantia de 10 anys per a assegurar la protecció de les parets enterrades sota el nivell del terreny afectat.

En cas d’identificar la presència de floridura en el mobiliari, una major sensació de fred o el abombamiento de les parets per un problema d’humitat, no dubtis a contactar amb nosaltres i t’informarem sense compromís.

Notícies relacionades

Contacte

Demana ara el teu pressupost sense compromís