Humitats al garatge: tot el que has de saber

Humitats, Tractaments

Els garatges, els soterranis i els trasters són algunes de les estances més propenses a manifestar problemes d’humitats. Normalment, es tracta d’habitacions tancades i amb poca ventilació, condicions que afavoreixen l’aparició d’humitats. 

A Hydrotec comptem amb un equip de tècnics qualificats en tractaments contra la humitat, per això al post d’avui veurem perquè apareixen humitats als garatges, com podem identificar-les i què podem fer per evitar-les.

Quin tipus de filtracions afecten el meu garatge? 

Les filtracions d’aigua són un problema freqüent en els garatges, la seva ubicació en plantes baixes i sota terra, propicia unes condicions favorables a l’aparició d’aquest tipus d’humitats, que pot afectar indistintament edificis i cases unifamiliars

Quan ens referim a aquests tipus d’espais és habitual que trobem murs de contenció exposats a la humitat; poca atenció a l’hora d’instal·lar sistemes d’impermeabilització i ventilació; o una inversió escassa pel que fa al manteniment.  

  • Les filtracions físiques són aquelles relacionades amb el pas d’aigua de la terra que els envolta, aquesta pot ser donada per l’acumulació de pluja al subsòl o la proximitat amb una font. Són les filtracions més comunes  i s’ha d’estar alerta, ja que poden afectar l’estructura de l’edifici. 
  • La capil·laritat és un fenomen que consisteix en l’absorció per part dels murs de la humitat del terreny exterior, que puja pels capil·lars fins a evaporar-se a certa altura. La filtració per capil·laritat acostuma a donar-se en soterranis, garatges i trasters.

Un problema freqüent: la floridura a les parets

Quan l’aigua del sòl és absorbida pels fonaments, ascendeix a través d’ells donant lloc a l’aparició d’humitats a les parets. Aquesta és una de les conseqüències més notables de la humitat per capil·laritat: l’aparició de taques a les parets dels garatges. 

Aquesta problemàtica es deu a les caractaerístiques dels materials de construcció que s’utilitzaven en el passat, ja que eren porosos i permeables, això permet que l’aigua pugui pujar a través dels micro porus, envaint tota l’estada. 

Tractament hidròfug per combatre la humitat

A Hydrotec hem desenvolupat el tractament definitiu per tractar les humitats del garatge. El nostre sistema permet impermeabilitzar les filtracions i alhora és permeable al vapor de l’aigua, d’aquesta manera la paret pot transpirar i s’evita l’acumulació d’aigua. 

La nostra metodologia consta de dues parts: en primer lloc, eliminem el revestiment antic per sanejar part de la paret i facilitar-ne la ventilació i, en segon lloc, apliquem el tractament hidròfug. 

Hydrotec: t’ajudem a posar fi a les humitats

Si tens problemes d’humitats a la teva propietat, no esperis més i contacta amb el nostre equip de professionals. Gràcies a la garantia que oferim a Hydrotec, la protecció de les parets soterrades sota el nivell del terreny, estarà garantida per 10 anys.

Notícies relacionades

Contacte

Demana ara el teu pressupost sense compromís