Pot la pluja provocar humitats a casa?

Humitats, Tractaments

Moltes vegades relacionem les humitats de casa amb la pluja. No obstant això, la pluja només té relació directa amb les humitats per filtració i capil·laritat.

1. Humitats per filtració

Les humitats per filtració es produeixen quan l’aigua es filtra a través d’esquerdes en la façana, fissures a les canonades o desplaçaments en les teules, i sorgeixen per la presència de zones amb una impermeabilització insuficient. 

La filtració progressiva de l’aigua pot arribar a provocar reaccions al·lèrgiques i problemes respiratoris, a més de la deterioració accelerada de l’estructura del nostre habitatge. És per això que és important identificar el problema al més aviat possible per a poder posar-li solució, aplicar el tractament adequat i aconseguir evitar aquest tipus de situacions. 

Les humitats per filtració acostumen a anar acompanyades d’un augment de la sensació de fred, deterioració de les parets, l’aparició de floridura en el mobiliari i el bombament del revestiment ceràmic. No obstant això, és important que, en cas d’observar aquest tipus de senyals, contactis amb un professional per a assegurar-te de quina mena d’humitat t’està afectant i quin és el seu origen. 

Per a acabar amb les humitats per filtració és necessari recórrer a un sistema d’encubat o cuvelage. D’aquesta manera és possible estancar les humitats per filtració existents. En cas que el mur afectat es trobi soterrat, es combinarà el sistema d’encubat amb un sistema d’injecció de resines amb l’objectiu de cristal·litzar-lo i posar fi al problema de manera definitiva.

2. Humitats per capil·laritat

D’altra banda, les humitats per capil·laritat sorgeixen quan els capil·lars dels materials de construcció absorbeixen l’aigua, la qual cosa pot provocar l’escrostonat de la pintura, males olors i fins i tot desperfectes en parquet, mobles i marcs de porta. 

Per a eliminar aquest tipus d’humitat és necessari impermeabilitzar interiorment els murs afectats per a detenir l’ascens de la humitat mitjançant la injecció d’una solució de resines en forma aquosa o en gel.

A Hydrotec som experts en solucions per a humitats per filtració i capil·laritat. Comptem amb sistemes d’encubat i sistemes d’injecció de resines per a eliminar les filtracions, per la qual cosa pots contactar amb nosaltres i t’oferirem la solució que s’adapti millor a les teves necessitats.

Notícies relacionades

Contacte

Demana ara el teu pressupost sense compromís